Menu

Thiết bị viễn thông chính hãng giá tốt

Điện thoại Interquartz 9281P

Interquartz 9281P là điện thoại khẩn cấp cơ bản của khách sạn không có bàn phím, điều này giúp chặn các cuộc gọi trái phép. Thiết kế cơ bản của nó cho phép nó gọi các số đặt trước, điều này thường được sử dụng trong các siêu thị và khu vực công cộng dưới dạng “Điện thoại taxi”.

Các tính năng chính Điện thoại Interquartz 9281P

Điện thoại lập trình Interquartz 9281P

Chờ tin nhắn tiêu chuẩn gấp ba tương thích với hầu hết các hệ thống điện thoại lớn của khách sạn

Điện thoại analog 1 đường

Lựa chọn 1 hoặc 10 số có thể lập trình để tự động gọi hỗ trợ nhanh chóng

Đèn báo chuông, điều khiển điều chỉnh âm lượng và cao độ

Tùy chọn treo tường mà không cần sử dụng giá đỡ bổ sung

Lớp phủ có thể in trên mặt để nhận dạng nút và sử dụng điện thoại

Go Back

Comment